Historie

Het gilde St. Joris bestaat al sinds 1594, toen heeft het zijn ‘caert’ ontvangen van de ‘Oude Schuts’ van Den Bosch.

De doelstelling van het gilde is: de oude gildegebruiken te behouden, te herstellen en uit te dragen op zodanige wijze dat die gebruiken in culturele en sociale zin t.b.v. de samenleving behouden blijven.

Dit doen wij door actief deel te nemen aan de activiteiten van het dorp, we gaan dan in optocht naar de kerk met slaande trom en vliegend vaandel.

 

Elk gilde heeft zijn eigen cultuur en gewoonten.

Voor het gilde St. Joris is het belangrijkste het gemoedelijk met elkaar omgaan, oftewel broederschap. De gildedisciplines die wij het meest beoefenen zijn:

· geweerschieten

· het jeu de boule spel

· kruisboogschieten (doel en op de wip)

· trommen

· Vendelen

· Handboogschieten op doel

 

Elke 1e zondag van de maand (van maart t/m

november) schieten wij om het clubkampioen-

schap en in de zomermaanden oefenen de jeu de

boulers elke donderdagavond.

Samen met de jeugdleden oefenen wij regelmatig.

 

 

 

Gilde Sint Joris heeft al 10 keer het Nederlands Kampioenschap geweerschieten met viertal behaald en diverse persoonlijk Nederlands Kampioenschappen.

optocht